بدنه خبر

صفحه نخست /فرآیند انعقاد قراردادهای ...

فرآیند انعقاد قراردادهای پژوهانه سال 1395

یکشنبه / 01 اسفند 1395

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی میرساند، در صورت تسویه نمودن گرنت سال قبل، برای دریافت گرنت سال جاری از طریق سامانه پژوهشی اقدام فرمایند.
(مرحله 1)ارائه درخواست گرنت:
برای این منظور در سامانه پژوهشی در قسمت درخواست ها /ارائه درخواست جدید/عقد قرارداد گرنت را انتخاب نموده، اقساط مورد نظر را انتخاب و به شورای پرداخت گرنت ارسال فرمایید.
(مرحله 2)تایید یا رد گرنت:
درقسمت فعالیت ها/گرنت ها /روی گزینه چاپ قرارداد گرنت کلیک کرده قرارداد خود را مشاهده نموده و در صورت نداشتن مشکل روی گزینه تایید گرنت کلیک فرمایید.(لازم به ذکر است قبل از انجام مرحله دوم باید امضای خود را در سامانه بارگذاری نموده باشید.)
(مرحله 3)
برای درخواست قسط های بعدی باید از قسمت درخواست ها/ارائه درخواست جدید/پرداخت گرنت را انتخاب، اقساط مورد نظر را انتخاب و به شورای پرداخت گرنت ارسال فرمائید.
این قسمت زمانی برای شما فعال خواهد شد که قرارداد گرنت شما توسط معاون محترم پژوهشی تایید شده باشد.
 
نکته مهم: 
 
چنانچه به هر دلیلی درخواست پرداخت گرنت شما در قسمت در خواست ها/درخواست های ارائه شده/دروضعیت برگردانده شده می باشد،و قرارداد شما توسط معاون پژوهشی تایید نشده باشد، گزینه عقد قرارداد گرنت برای شما فعال میباشد که از این طریق شما میتوانید در خواست پرداخت اقساط گرنت را بدهید. و اگر قرارداد شما تایید شده باشد گزینه پرداخت گرنت برای شما فعال میباشد که اقساط خود را انتخاب و به شورای پرداخت گرنت ارسال فرمایید.باتشکرمدیریت پژوهشی
بایگانی خبرها