بدنه خبر

صفحه نخست /شروع انعقاد قراردادهای ...

شروع انعقاد قراردادهای پژوهانه سال 1395

یکشنبه / 14 آذر 1395

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی میرساند در صورت تسویه نمودن گرنت سال قبل ،برای دریافت گرنت سال جاری از طریق سامانه پژوهشی اقدام فرمایند. (مرحله 1) ارائه درخواست گرنت برای این منظور در سامانه پژوهشی در قسمت در خواست ها /ارائه درخواست جدید/پرداخت گرنت را انتخاب نموده ،قسمتهای مورد نیاز را تکمیل فرموده و به شورای پرداخت گرنت ارسال فرمایند. (مرحله 2) در قسمت فعالیت ها/گرنت ها /روی گزینه چاپ قرارداد گرنت کلیک کرده قرارداد خود را مشاهده نموده و در صورت نداشتن مشکل روی گزینه تایید گرنت کلیک فرمایید.(لازم به ذکر است قبل از انجام مرحله دوم باید امضای خود را در سامانه بارگذاری نموده باشید)
بایگانی خبرها